Recidiva

Relaps, recidiva
     Termín recidiva je definován takto:
návrat k nemoci, která již byla vyléčena nebo u ní vymizely příznaky. V poslední době se spíše používá termínu relaps, jde o vícero „uklouznutí“ (lapsů). Jednorázové „uklouznutí“ (laps) hodnotíme jako křižovatku se dvěma směry. Jeden směr vede přímo k rozvoji původního závislého chování (kompletní relaps), ale druhý směr vede k pozitivním změnám v chování. Uklouznutí můžeme chápat i jako příležitost k novému učení. Schopnost poučit se z uklouznutí není samozřejmostí a sami závislí jsou často skeptičtí k tomu, že dokáží jednorázové uklouznutí zvládnout svépomocí.

Co může být spouštěčem relapsu?podceňování závislosti, pozor na falešnou sebedůvěru: „Já pít nepotřebuju, nejsem proto závislý“
nebezpečná společnost – být v přítomnosti pijících osob, dívat se, jak požívají návykovou látku
– navštěvování rizikových míst – tam, kde člověk dříve návykovou látku užíval
– negativní emoce – hádka, hněv, vyčerpání, nuda, prázdnota, úzkost
– pozitivní emoce – štěstí, radost
– užití jiné látky, která působí na mozek tlumivě či povzbudivě (léky s nebezpečím návyku, drogy, povzbuzující energetické nápoje). při užití takové látky dochází ke snížení schopnosti sebekontroly a hrozí nebezpečí relapsu
– dlouhotrvající tělesná nepohoda – bolest
– dlouhotrvající psychické potíže
– žízeň
– situace, které člověk považuje za výjimečné a má tendence je slavit

Havarijní plán 
Ve výhodě je ten, kdo je na možnost relapsu připravený. Ke zvládnutí krize je vhodné vyhnout se rizikovému prostředí a mít „suchý dům“ – tzn. domov bez alkoholu
– nezanedbávat doléčování, komunikovat s odborníky i se svým blízkým okolím
– uvědomovat si nevýhody impulzivního chování a výhody sebeovládání
– trvale abstinovat od všeho, co zhoršuje sebeovládání
– zlepšit životní styl – pravidelnost v jídle, spánku, vyváženost práce a odpočinku
– zlepšování sebeuvědomování pomocí psychoterapie, relaxačních technik atd.
– udržování dobré tělesné kondice
– nacvičovat relaxaci
– mít bezpečné zájmy
– dodržovat pitný režim
– procvičovat prospěšné dovednosti týkající se závislosti

Prevence relapsu neznamená pouze nepít, ale předpokládá se rozhodnutí závislého změnit své chování a životní styl.