Craving

 Craving
Do češtiny se tento termín nejčastěji překládá jako „bažení“. Je to silná touha nebo puzení pít alkohol (brát drogy, hrát automaty, apod.). Jde o jeden ze znaků závislosti. Bažení zhoršuje sebeovládání, oslabuje paměť, zhoršuje soustředění. Také zhoršuje schopnost správně se rozhodnout v dané situaci, a tím zvyšuje riziko relapsu (porušení abstinence).

Ahoj všem, na YouTube je nové video🤟🏻Prosím kdo vidí tento příspěvek dejte like, sdílejte nebo okomentuje 🙏🏻 díky 🍀 See MoreSee Less
View on Facebook
🔴Nové video o recovery koučování na YouTube 🔴Sdílejte🤟🏻 See MoreSee Less
View on Facebook
🔴 nové video na YouTube 🔴Sdílejte🙏🏻🍀🟢závislost vs workoholismus 🟢 See MoreSee Less
View on Facebook
🔴🔴nové video je online na YouTube 🔴🔴🟢SDÍLEJTE 🟢, laikujte a komentujte🤟🏻🙏🏻 See MoreSee Less
View on Facebook
Doléčování🍼👌🏻Jak se doléčujete vy? See MoreSee Less
View on Facebook

Kdy je bažení nejsilnější?
– když je alkohol, droga dostupná
– v počátcích abstinence – např. první den poté, co člověk přestane pít
– ve chvílích prožívání intenzivních emočních stavů, buď negativních (úzkost, strach, deprese, hněv, vztek) nebo pozitivních (radost, štěstí)

Jaké jsou projevy bažení?
– chuť na alkohol nebo drogu
– vzpomínky na příjemné chvíle prožité s alkoholem nebo drogou (při léčbě v našem zařízení platí zákaz vyprávění podobných příhod mezi pacienty)
– nepříjemné tělesné pocity – bolesti hlavy, pocit knedlíku v krku, bušení srdce, sevření na hrudi, třes, zvýšené pocení
– nepříjemné psychické pocity – silná touha se napít (vzít drogu), sen spojený s pitím (s drogami), úzkost, nervozita, únava, slabost, podrážděnost, stísněnost, vnitřní neklid

Umění rozpoznat u sebe bažení patří k základním dovednostem abstinujícího alkoholika. Může tak bažení lépe zvládat a vyhýbat se spouštěčům. Nebezpečné je, pokud si člověk bažení neuvědomí, ale bažení přesto ovlivní jeho chování.

Co jsou to spouštěče?
Spouštěče jsou snadno rozpoznatelné podněty, které vyvolávají bažení. Vaše závislost je jako spící had. Čas od času se had probudí sám od sebe, někdy ho probudí spouštěč. Probuzení hada prožíváme jako bažení. Je dobré uvědomit si, co hada dráždí a těmto situacím se vyhnout.

Spouštěčem může být: Přítomnost alkoholu, místo, kde člověk dříve pil nebo místo, které obecně slouží k požívání alkoholických nápojů (hospoda), problematičtí známí, pocit samoty, ale také třeba únava, nedostatek spánku, nuda, bolest.

Jak bažení překonávat?
– vyhýbat se situacím, které bažení vyvolávají
– včas bažení rozpoznat a uvědomit si ho na samém počátku, kdy je slabé
– napít se nealkoholického nápoje
– hovořit o pocitech při bažení – s odborníkem, s někým blízkým
– relaxace
– vzpomenout si na minulé nepříjemné zážitky s alkoholem, drogami, hazardní hrou
– uvědomit si negativní důsledky relapsu
– spánek a odpočinek
– uvědomit si výhody abstinence
– jít někam, kde nejsou návykové látky
– odvedení pozornosti – četba, hudba, cvičení, jóga, procházka, vaření, sprcha…
– uvažovat o příčinách bažení
– pocity bažení pokud možno neosobně a uvolněně pozorovat
– sebemonitorování – zapisovat si, kdy bažení vzniká, v jakých situacích a jak ho překonáváte